Esandakoari eusten diot

Esandakoari eusten diot:
justizia,
legeak lege eta ohiturak ohitura,
diruak diru eta limosnak limosna.
Apaltasuna,
benetakoa nadin.
Askatasuna,
gizakia nadin.
Eta pobretasuna, aske izateko.
Kristau fedea, gauez ibiltzeko,
eta, batez ere, egunez ibiltzeko.
Eta orotan, neba-arrebok,
esandakoari eusten diot:
esperantzari!

(Pedro Casaldáliga, lurrik gabeko pobreen poeta, profeta eta gotzaina Brasilen)